Καλάθι
 

About Us

Κεντρική Φιλοσοφία

«Η φύση και η ανθρώπινη εμπειρία εμπνέει κάθε σχεδιαστικό μας αντικείμενο»

 

Το περιβάλλον προσφέρει αναρίθμητες προκλήσεις και πήγες έμπνευσης και αποτελεί έτσι τη βάση δημιουργίας των αντικειμένων, ενώ αναπτύσσονται παράλληλα ερωτήματα όπως: «τι ορίζει ένα αντικείμενο αυτό που είναι», «γιατί έχει αυτό το σχήμα»  και «γιατί κατέχει αυτή τη συγκεκριμένη χρήση» ;

 

Αυτή η αναζήτηση για απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα προσφέρει μια εγγύτητα σε σχέση με τις αξίες, τη χρήση και την πρακτική του κάθε αντικειμένου. Το γεγονός αυτό είναι δυνατόν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες και μοναδικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις και ερμηνείες του κάθε αντικειμένου. Αυτή η διανοητική διαδικασία κριτικής σκέψης οφείλεται για την ανασχεδίαση και αναθεώρηση όλων των αντικειμένων προσδίδοντας τους κατά αυτόν τον τρόπο μια μοναδική προσωπικότητα και οντότητα.

Η φύση μας εμπνέει !

Η φύση μας εμπνέει !

Δημιουργικά, συμβολικά και στις σχηματικές αναπαραστάσεις.

Τα αντικείμενα

α. Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική πρακτική αποτελεί μια ατέρμονη δέσμευση και ενασχόληση σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων, όπως μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός, η σύλληψη ιδεών, η ανακάλυψη, η δημιουργία και η προσοχή στη λεπτομέρεια. Υπό αυτή την έννοια τους εύρους της αρχιτεκτονικής, ίσως είναι αδύνατο να αποκλείσει κάνεις ένα πεδίο το οποίο δεν «αγγίζει» ή δεν αφορά. Ακόμη και κάθε μικρό και εκ πρώτης όψεως ασήμαντο αντικείμενο είναι δυνατόν να προκαλέσει το ενδιαφέρον της αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής καταλήγοντας έτσι σε ένα αρχιτεκτονικό έργο μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Είναι λοιπόν σημαντική η παραδοχή ότι στην αρχιτεκτονική, όπως και στη ζωή γενικότερα, κάθε λεπτομέρεια έχει τη σημασία της !

β. Αντικείμενα

Η δημιουργία μοναδικών αντικείμενων με ασυνήθιστη μορφή και χρήση, είναι απόρροια της αρχιτεκτονικής αναζήτησης και κριτικής σκέψης, είναι το αποτέλεσμα μια αδιάκοπης προσπάθειας για μια κατάσταση συμβίωσης ποιοτικής λεπτομέρειας με συμβολικές αναφορές από τη φύση αλλά και την καθημερινή ανθρώπινη εμπειρία. Η επιλογή των βασικών υλικών χειροποίητης κατασκευής των αντικειμένων, που είναι το μέταλλο και το ξύλο, αντιπροσωπεύουν μια εκτίμηση των προς το περιβάλλον γενικότερα καθώς και στις παραδοσιακές τεχνικές και εφαρμογές που διατηρούν σε κάθε αντικείμενο μια μοναδική προσωπικότητα σε αντίθεση με την μαζικότητα και ομοιογένεια μιας βιομηχανικής επεξεργασίας.

γ. Γραφιστική

Η γραφιστική αντιπροσωπεύει μια ακόμη σημαντική συμβολική διάσταση σε μια σύνθεση. Ένα σχήμα, μια μορφή, μια γραμμική σύνθεση δεν εκπέμπει μόνο μια καλλιτεχνική ή αισθητική, αλλά προβάλλει και μια συμβολική και σημειολογική διάσταση η οποία κεντρίζει ποικιλοτρόπως την ανθρώπινη αντίληψη και εκτίμηση αυτού. Η πλευρά αυτή ενός στην περίπτωση ενός λογοτύπου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του ως ένα εργαλείο μάρκετινγκ και προώθησης για παράδειγμα μιας εταιρείας. Όλα τα έργα γραφιστικής, εκτός των άλλων, αντιπροσωπεύουν κατά μια έννοια και σύμβολα με προσωπικότητα και ταυτότητα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε ιδιοκτήτη τους.

Dimitris Kalergis Profile

Αρχιτεκτονική & Σχεδιασμός Αντικειμένων

Δημήτρης Καλέργης

Αρχιτέκτων
Melina Panagiotidi

Αρχιτεκτονικές Μελέτες & Επιβλέψεις

Μελανία Παναγιωτίδη

Αρχιτέκτων
Despina Georgiadiou

Γραφιστικός Σχεδιασμός

Δέσποινα Γεωργιάδου

Αρχιτέκτων
Maria Kourti

Αρχιτεκτονικές Μελέτες & Αδειοδοτήσεις

Μαρία Κούρτη

Αρχιτέκτων